Grove feil om ILPI

I flere uker har VG spredt feilaktige påstander om ILPIs virksomhet. Nå har disse påstandene spredt seg til andre mediehus. Dagsavisen har dessuten diktet videre.
“Det er ingen sammenheng mellom tildelingen av 24 millioner kroner fra UD til ILPI og vår ansettelse av en person som tidligere jobbet i UD”, skriver ILPI-direktør Njål Høstmælingen. Den ansatte det gjelder var ikke saksbehandler i saken og hadde ingen myndighet til å gi tilsagn på prosjektstøtte.
ILPIs kjernevåpenprosjekt var en del av en større norsk satsning på kjernefysisk nedrustning. ILPI var én av flere aktører som fikk prosjektfinansiering fra UD i 2011.

For vårt fulle svar, se:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/grove-feil-om-ilpi-1.793126


Top of page
MENY