75 prosent av bistanden virker

I denne artikkelen skriver Bistandsaktuelt om forutsetninger for effektiv bistand (24.10.2016).
Mens mediene fokuserer på feil, viser studier at det meste av bistandsarbeidet i verden faktisk er vellykket.
Bistandsdebatten i Norge handler stort sett om man er for eller imot, og i mye mindre grad om hvilke faktorer som bidrar til effektiv bistand gitt hva som er realistisk mulig å oppnå i en gitt kontekst. Mangelen på en velinformert og nyansert debatt bidrar til et betydelig sprik mellom hva den norske opinionen forventer av norsk bistand og hva norsk bistand faktisk kan bidra med.

Line Hegna, Kommunikasjonssjef i Redd Barna, og Øyvind Eggen, Executive Advisor ved ILPI, er bland de som er intervjuet for denne artikkelen.

Les hele artikkelen her.

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk