ILPI nedskaleres

Styret ved ILPI vedtok i går (24.11.2016) oppsigelser av store deler av staben, som staben nå er informert om. Et vesentlig nedskalert ILPI vil bestå av eierne samt noen av de ansatte. ILPI vil fremover levere inngåtte oppdragsavtaler og ellers videreføre virksomheten, men i mindre omfang.

Nedskaleringen har sin bakgrunn i at mange av våre kontrakter og oppdrag for UD er satt på hold eller avsluttet, som følge av VGs artikkelserie om ILPI. Det har medført at den økonomiske situasjonen for ILPI har endret seg drastisk og raskt.

ILPI har gjennom de siste syv årene levert store og viktige prosjekter for norske og internasjonale oppdragsgivere. Vårt fagmiljø har bidratt til beskyttelse av sivile i konflikt, bl.a. gjennom utvikling og gjennomføring av traktater om klaseammunisjon, antipersonellminer og våpenhandel. ILPI har bidratt til det internasjonale arbeidet om regulering av masseødeleggelsesvåpen (kjernevåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen). Vi har støttet og bidratt til utviklingen av norsk menneskerettighetspolitikk, og har støttet den internasjonale gjennomføringen av denne. Gjennom vårt internasjonalt anerkjente fagmiljø har vi vært engasjert i analyse og rådgivning innen flere konfliktkontekster og freds- og forsoningsprosesser, bl.a. i Øst-Afrika og Afrikas Horn.

Vi må som bedrift og arbeidsgiver forholde oss til den endrede markedssituasjonen. Det er med dyp beklagelse at vi nå må gi slipp på store deler av det meget kompetente og operative fagmiljøet vi har ILPI.

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk