Krigens folkerett under press

Kronikk i Dagsavisen 8. mai om hvordan det folkerettslige rammeverket for å
begrense konsekvensene av væpnet konflikt er under sterkt press.

Kronikken er skrevet av Kjølv Egeland, Torbjørn Graff Hugo og Gro Nystuen.

Les full kronikk, her.

Top of page
MENY