Krigens folkerett under press

Kronikk i Dagsavisen 8. mai om hvordan det folkerettslige rammeverket for å
begrense konsekvensene av væpnet konflikt er under sterkt press.

Kronikken er skrevet av Kjølv Egeland, Torbjørn Graff Hugo og Gro Nystuen.

Les full kronikk, her.

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk