Stolte av vårt kjernevåpenprosjekt

ILPIs kjernevåpenprosjekt, som VG har satt søkelys på, var del av en omfattende norsk utenrikspolitisk satsing på kjernefysisk nedrustning. Det «humanitære initiativet» har ført til en historisk mobilisering for en atomvåpenfri verden. ILPI er stolte av å ha tatt del i dette arbeidet. I sitt innlegg i VG forklarer Gro Nystuen og Camilla Waszink bakgrunnen for prosjektet og hva det gikk ut på.

For full artikkel, se:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/ilpi/stolte-av-vaart-kjernevaapenprosjekt/a/23823443/

Top of page
MENY