Udokumenterte anklager

VG fortsetter å rette udokumenterte anklager mot ILPI. Dette er alvorlig for VG. Avisen insinuerer ytterst graverende forhold når avisen på kommentarplass skriver «K-ordet rykker nærmere». Spesielt alvorlig er det når VG ikke har noen dokumentasjon for disse påstandene. UDs sentrale kontrollenhet har slått fast at de ikke finner noe som er kritikkverdig med tildelingene fra UD til ILPI.

Faktum er helt klart: Det er feil at det er noen sammenheng mellom vår søknad til UD og den senere ansettelsen i ILPI. Søknaden var behandlet ferdig i UD da stillingen ble utlyst. UD bekrefter i tillegg at den aktuelle medarbeideren heller ikke hadde noen innflytelse på beslutningen om å bevilge penger til ILPIs prosjekt.

VG viser til en epost fra ILPI til UD, der medarbeideren er på mottakerlisten, som basis for sine påstander. Når vi sender over en søknad, er vi opptatt av at den når rette vedkommende. For å sikre oss dette, rettet vi en forespørsel til en junior i seksjonen. Man ringer ikke toppsjefen i et departement med den typen praktiske spørsmål. Og av den grunn er vedkommende kopiert, i tillegg til resten av seksjonen. Så enkel og så lite spennende er denne saken.

Premissene i denne saken er like gale som VGs gjentatte påstand om at ILPIs tre partnere er tidligere UD-ansatte. En av partnerne har hatt jobb i UD, men de to andre har aldri hatt noe ansettelsesforhold i UD. Til tross for at vi har påpekt dette flere ganger overfor VG, fortsetter avisen å gjenta feilen.

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk