ILPI endrer selskapsstruktur

Styret i ILPI AS har i dag vedtatt at selskapet med datterselskaper overføres eller omdannes til en norskregistrert stiftelse eller non-profit selskap, som innebærer at det ikke vil kunne tas ut utbytte.

Hvilken modell som blir valgt, avhenger av den faglige rådgivingen som ILPI nå vil innhente.

Dagens selskapsstruktur er bygget rundt modeller fra USA og Storbritannia der ILPI AS er en kommersiell virksomhet og datterselskapet ILPI RO er en non-profit virksomhet.

ILPI ser at denne strukturen kan oppfattes som unødvendig komplisert og at den kan virke fremmed i en norsk kontekst.

– Ved å omdanne selskapene til en stiftelse eller non-profit selskap ser vi oss bedre egnet til å møte forventningene fra flere av våre oppdragsgivere – både i Norge og i utlandet, sier partner og daglig leder Njål Høstmælingen.

– ILPI er et solid og levende miljø som er opptatt av kvalitet på våre faglige leveranser innen temaer som internasjonal rett, menneskerettigheter, humanitærrett, styresett, nedrustning og krig/konflikt-analyse. Våre medarbeidere er drevet av et ønske om å bruke sin kapasitet og kompetanse på disse områdene. Med disse endringene vil vi få mer tid til å kunne fokusere på disse viktige problemstillingene, sier Høstmælingen.

Kontaktperson: Njål Høstmælingen, mobiltelefon: 911 62 566

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk